Европска заштита природе

168,00 RSD

Пригодна поштанска марка

Година издања: 2023

На залихама


Шифра производа: 863239 Категорије: , , ,

Опис

Специјални резерват природе Горње Подунавље

Обухвата леву обалу Дунава дужине 64 km, низијско подручје равног и благо усталасаног рељефа са меандрима, рукавцима, речним адама и гредама. Комплекси ритских шума испресецани су барама, мочварама, тршћацима и шеварима.

Горње Подунавље настањује преко 1.000 биљних врста, 60 врста дневних лептира, 55 врста риба, 11 врста водоземаца, девет врста гмизаваца, 230 врста птица, 51 врста сисара. Резерват је значајно плодиште риба, гнездилиште орла белорепана (Haliaeetus albicillaи црне роде (Ciconia nigra), а ту је и највеће станиште јелена (Cervus elaphus) и дивље свиње (Sus scorfa) у Србији.

На Светску листу резервата биосфере Унеска уписано је 2017, чиме постаје део „Европског Амазона” – Резервата биосфере Мура-Драва-Дунав, који се простире у Аустрији, Словенији, Мађарској, Хрватској и Србији.

Парк природе Голија

Голију красе прашуме букве и смрче, високопланинске ливаде и пашњаци, вртаче, увале, суве долине, јаме и пећине. Природне реткости Парка су и тресаве и језера, међу којима су највећа Кошаниново и Дајићко, a највиши врх је Јанков камен (1.833 m).

Чистe и брзe планинскe потоке настањују поточна пастрмка (Salmo trutta), поточна мрена (Barbus balcanicus), пијора (Phoxinus phoxinus) и пеша (Cottus gobio). U oбиљу биљног света су и реликти или ендемити: маркграфова жуменица (Alyssum markgrafi), бедрница (Pancicia serbica), милованка (Viola elegantula), адамовићева дивизма (Verbascum adamovicii), отровни једић (Thymus adamovicii). Уз њих живе гмизавци и водоземци: алпски мрмољак (Ichthyosaura alpestris), жаба травњача (Rana temporaria), шарка (Vipera berusи поскок (Vipera ammodytes), преко 150 врста птица и велики број врста сисара, као што су мала сова (Glaucidium passerinum), кукумавка (Aegolius funereus), лештарка (Bonasa bonasia), слепо куче (Spalax leucodon), алпска ровчица (Sorex alpinus), лисица (Vulpes vulpes), вук (Canis lupus) и мрки медвед (Ursus actros).

Заједно са манастиром Студеницa, Голија је проглашена за Унеско Светски резерват биосфере.

На основу Студије заштите Завода за заштиту природе Србије, Влада Републике Србије прогласила је 2001. Голију и Горње Подунавље за заштићена подручја I категорије заштите, као подручја изузетног међународног и националног значаја.

Стручна сарадња: Завод за заштиту природе Србије

Уметничка реализација издања: Мирослав Николић

Додатне информације

Година издања

Тема

Повезани производи …