Најчешћа питања

Поштанске марке, филателистичке производе и филателистички прибор можете купити на продајном месту у Београду:

Продавница „Филателија”
Таковска 7, Београд
Радно време: радним данима 9-18 часова, суботом 9-14 часова.
Телефон:   011 3063 241
имејл: filatelijaprodavnica@posta.rs

Поручивање можете обавити елекронским путем на сајту е-Филателија.

Можете платити готовином, платним картицама, чеком или уплатити новац директно на наш рачун према достављеном предрачуну.

Поступак наручивања робе из електронске продавнице врши се тако што корисник услуга изабере жељени производ, између понуђених у електронској продавници и тај производ додаје у „Корпу за куповину”. Након извршеног избора производа, корисник услуга апликативно уноси тражене податке у понуђени електронски образац наруџбенице. Обавезни подаци који се уносе у наруџбеницу су: име и презиме, адреса, град, држава, контакт телефон и e-mail адреса. Попуњавањем наруџбине, корисник услуге потврђује саму наруџбину и одговара за тачност унетих података, кликом на дугме: „Наручите“.

Након слања наруџбенице, корисник услуга аутоматски добија електронску потврду о обављеној куповини, која садржи следеће податке: број и датум наруџбенице, наручени производ, односно списак наручених производа, износ наруџбине, инструкције и адресу за испоруку и инструкције за плаћање.

Наручивање робе могуће је 24 часа дневно, седам дана у недељи.

Марке, филателистичке производе и прибор можете поручити из целе Србије. Можете контактирати продавницу „Филателија“ и добити детаљне информације о жељеним производима, износу који је потребно уплатити и инструкције за плаћање.

Такође, поручивање можете обавити елекронским путем на сајту еФилателија. Приликом наручивања можете изабрати следеће начине плаћања: платним картицама, преко рачуна или готовинском  уплатом при преузимању робе у продавници „Филателија“.

Производи се шаљу Пост-експрес-ом на назначену адресу, према важећем ценовнику и роковима преноса ПостЕкспреса. Трошкове доставе плаћа купац,

Поштанске марке и филателистичке производе Поште Србије могуће је поручити из иностранства. Потребно је да контактирате Радну јединицу „Србијамарка” на имејл адресу srbijamarka@posta.rs или поштанску адресу РЈ „Србијамарка”, Палмотићева 2, ПАК 106306, 11003 Београд, Србија.

Поручивање можете обавити елекронским путем на сајту еФилателија. На основу Ваше поруџбине добићете профактуру са инструкцијама за плаћање. Плаћање можете извршити платним картицама Visa, Master Card, Maestro, AMEX и Dina Card или путем међународне банкарске дознаке (SWIFT) с тим да све банкарске трошкове сноси купац.
По примљеној уплати, роба се шаље купцу у иностранству на назначену адресу.

Доставу у иностранству обавља поштанска управа земље одредишта, у складу са прописима те земље и начину и условима обављања поштанских услуга.

Све накнаде, порезе, царинске таксе и остале могуће трошкове настале у Републици Србији сноси Пошта, а све релевантне трошкове настале у земљи корисника услуге, сноси корисник услуге.

Трошкови уручења купљених производа за иностранство су фиксни у односу на одредишну земљу и зону удаљености и приказују се одвојено након одабира жељених производа.

Зона I Зона II Зона III Зона IV
Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Северна Македонија Остале земље Европе Азија и Африка Америка, Аустралија, Нови Зеланд и Океанија
6,42 EUR 6,85 EUR 7,36 EUR 8,55 EUR
7,61 USD 8,11 USD 8,72 USD 10,13 USD

Корисник услуге може да изјави рекламацију Пошти ради остваривања својих права која се тичу саобразности робе, као и због погрешно обрачунате цене и других недостатака.

Корисник услуге може да изјави рекламацију усмено на продајном месту где је роба преузета, односно другом месту које је одређено за пријем рекламација, телефоном, писаним путем, електронским путем, односно на трајном носачу записа, уз доставу рачуна на увид или другог доказа о куповини (копија рачуна, слип и сл.).

Рекламација, када се подноси у писаној форми, доставља се на адресу: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Радна јединица „Србијамарка“, Палмотићева 2, ПАК: 106306, 11103 Београд. Електронска пошта за пријем рекламација је: srbijamarka@posta.rs

Да бисте постали претплатник на поштанске марке, дођите у нашу продавницу „Филателија“ или на филателистички шалтер и биће Вам отворен абонман. На тај начин ћете бити сигурни да се марке, које су предмет Вашег интересовања, чувају за Вас у току календарске године. Можете их купити када Вама одговара, периодично или одједном.

Појединачна издања пригодних поштанских марака се продају најдуже до истека три године од године њиховог издавања. Након истека тог рока, пригодне поштанске марке се продају само у годишњим и полугодишњим комплетима или тематским гарнитурама.

Поред редовних и пригодних поштанских марака, у продаји се налазе и пратећи филателистички производи: ФДЦ коверти, максимум карте, спомен албуми, тематске гарнитуре, каталози итд.

Поштанске марке издате у ранијим годинама могу се купити само у годишњим комплетима, спомен албумима или тематским гарнитурама.

На нашим продајним местима у Београду, можете купити целокупан филателистички прибор за колекционарство. У понуди су разноврсни филателистички класери, футроле, пластифицирани улошци, листови за накнадно пуњење по годишту марака, лупе, лампе, пинцете и сл.

Филателистички прибор је намењен искључиво продаји у земљи.