Фила производи

Асортиман филателистичких производа који чине тематске гарнитуре, картони са маркама, годишњи комплети марака у корицама, спомен албуми, дечји оквири са маркама, магнети за марке, каталози итд. можете купити у нашим продајним објектима у Београду: продавница „Филателија”, Таковска 7 и филателистички шалтер у Главној пошти, Таковска 2.

Тематске гарнитуре

Ово је филателистички производ, осмишљен да на атрактиван начин понуди преглед одређене тематике, састављене од већег броја поштанских марака које је ЈП ,,Пошта Србије“ издала у одређеном раздобљу, са заједничком темом. Тематске гарнитуре су урађене на више тема: „Посети Србију“, „125 година од патента Теслиног трансформатора“, „75 година зоолошког врта у Београду“, „Спорт на маркама“ и друге.


Картони са маркама

Картони са маркама

Картони – уложни картони, попуњени маркама, практични за коришћење, представљају и атрактиван сувенир и једиствен поклон. Теме картона су: ПравослављеЕтнографијаДечја марка


Спомен албум

Спомен албум је луксузно опремљена и илустрована књига, која представља комплетна годишња издања поштанских марака. Албуми, поред комплетног годишта марака, садрже и пригодне текстове о емисијама марака и представљају несвакидашњи, вредан филателистички производ изузетне лепоте.


Оквири и магнети за децу

Дечји оквир је оквир за излагање филателистичких производа. Издања поштанских марака на теме бајки, басни, дечијих песама, смештена у декоративне оквире различитих боја, могу представљати изузетно леп и јединствен поклон.

Магнети представљају производ који служи за излагање пригодне поштанске марке и представља јединствен сувенир. Урађен је у димензијама 30мм x 37,5 мм, како за верикалне, тако и за хоризонталне марке.