Издања

У току је припрема новог Програма издавања пригодних поштанских марака за 2021. годину, који ће ускоро бити објављен. Све емисије из претходног Програма ће бити објављене у току 2021. године, с тим што ће некима од њих бити одређени нови датуми пуштања у оптицај. Следећа емисија пригодних поштанских марака „Европа“ биће пуштена у оптицај 12. маја.

Целокупан Програм издавања пригодних поштанских марака за 2021. годину биће објављен у најскорије време.

Детаљне информације обухватају: назив издања, слике марака, ФДЦ коверата, жига, као и техничке податке о издању и текст са ФДЦ коверта.

Пригодна издања

Редовна издања