Европска заштита природе

140,00 RSD

Пригодна поштанска марка

Година издања: 2021

На залихама


Шифра производа: 862314 Категорије: , , ,

Опис

 

Споменик природе „Бледерија”

Налази се на југозападном ободу регије Дунавског кључа, југозападно од Кладова и ставља се под заштиту како би се очувало богатство и разноврсност облика геодиверзитета. Извориште Бледерије је разбијеног типа, са четири места истицања врела, два акумулативна водопада, од којих низводнији, због висине од око 7 m, лепоте и богатства воде, представља објекат хидролошког наслеђа Србије. Велике акумулације бигра су у доњем току, а врелска пећина Соколовице, са истоименим повременим врелом гравитационог типа и периодским током је низводно од локалитета „Град”, до састава са токовима Суваја и Бледерија, које су усекле живописну кречњачку клисурицу са неколико изразитих сужења и слапова.

На подручју споменика природе површине 398,87 ha је установљен II режим заштите. Споменик природе је поверен на управљање Туристичкој организацији Кладово.

Специјални резерват природе „Осредак”

Специјални резерват „Осредак” је заштићен како би се очувала мочварна станишта у долини Западне Мораве, која се састоје од сплета старих рукаваца, мртваја и десетине новонасталих језера, као и палеозојски кристаласти шкриљци високог степена метаморфизма у подини, преко којих се простире неогени и квартарни стенски комплекс, беловодски пешчари и панонско – понтски седименти.

У резервату је забележено присуство 44 биљне врсте, остатак мезофилних низијских поплавних лужњакових шума, заједнице беле и крте врбе, беле и црне тополе, раките и угрожених биљних врста као што су жути локвањ, гроњасти шиљ, раставић и гавез. У резервату природе гнезде се многе ретке и заштићене врсте птица (83 врсте), а станиште је и за водоземце, међу којима су велика зелена жаба, крастава жаба и зелена крастава жаба, као и барске корњаче и змије – белоушка, рибарица и смук.

На подручју Специјалног резервата природе површине 245,75 ha установљени су II и III степен заштите, a поверен je на управљање Јавном комуналном предузећу Крушевац.

Стручна сарадња: Завод за заштиту природе Србије

Уметничка реализација издања: Мирослав Николић

 

Повезани производи …