Редовна издања – 2014 – еФилателија

Редовна издања – 2014

Електронске комуникације

Каталошке информације
1. април 2014.
Уметничка обрада: Јакша Влаховић
Вишебојни офсет „ЗИН” Београд; з.ч. 13 ¾
587. 1,00 дин (вишебојна) 1.000.000
Табак: 100 комада
Нацрт: 587. Графички приказ мрежних каблова који повезују људе широм планете, путем електронских комуникација.
Величина марке: 22,5 х 25,5мм.
Важи неограничено.


Милева Марић Ајнштајн

Каталошке информације
1. април 2014.
Уметничка обрада: Јакша Влаховић
Вишебојни офсет „ЗИН” Београд; з.ч. 13 ¾
588. 23,00 дин (вишебојна) 2.000.000
Табак: 100 комада
Нацрт: 588. Портрет Милеве Марић Ајнштајн, српске математичарке и прве жене Алберта Ајнштајна.
Величина марке: 22,5 х 25,5мм.
Важи неограничено.

sr_RS