Test – еФилателија

Test

Поштанске марке

Поштанска марка, осим што је средство плаћања поштанских услуга, истовремено представља један од најпрепознатљивијих симбола националне културе. Поштанска марка није само поштанска вредност, већ упечатљив културни, па и уметнички феномен. Она има значајну улогу у промоцији вредности идеја, наслеђа, специфичности једног друштва, те се њени мотиви бирају с посебном пажњом и инсистира се на највишем квалитету израде.

Марке израђене у Србији добиле су бројна међународна признања, а наши стручњаци су стекли референце и код иностраних клијената. То искуство и знање на располагању су и Вама, уколико се определите за израду личне, персонализоване поштанске марке, приватно или за потребе пословања.

Бавимо се израдом свих врста идејно-ликовних и графичких решења за поштанске марке и вредноснице, филателистичке производе, као и за остале производе потребне за корпоративну презентацију. Поред тога, радимо компјутерску припрему за штампу производа, контролу штампе и израђујемо филателистичке целине.

Редовне поштанске марке служе за општу употребу и издају се зависно од потреба поштанског саобраћаја, у складу са мотивима редовних издања поштанских марака које утврђује министарство надлежно за област поштанског саобраћаја. Редовне поштанске марке се користе као средство плаћања поштанских услуга у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају.

Поред намене у филателистичке сврхе, поштанске марке, својим ликовним и графичким решењима, мотивима и другим карактеристикама, у трајној су функцији културне, научне, спортске, историјске и друге промоције наше земље.

Пригодне поштанске марке су поштанске марке које Пошта издаје за посебне прилике и које, сликом или мотивом, обележавају неки значајан јубилеј, догађај или датум из националне или светске историје, спорта, културе, науке и сл, али служе и да прикажу различите мотиве (нпр. флора и фауна).

Пригодне поштанске марке користе се и као редовне поштанске марке, односно као средство плаћања поштанских услуга у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају. Такође имају и филателистичку намену.

Обележавање јубиларних датума на пригодним поштанским маркама подразумева годишњице: 50, 75, 100, 125, 150 и сваку наредну двадесетпетогодишњицу.

Продаја поштанских марака

Поштанске марке могу се купити на шалтерима свих пошта у Србији.

У изложбено-продајном простору продавнице „Филателија” у Београду, Таковска број 7 и на филателистичком шалтеру у Главној пошти, Таковска број 2, у понуди су:

  • пригодне и редовне поштанске марке;
  • ФДЦ коверте и максимум карте;
  • филателистички производи као што су: тематске гарнитуре, спомен албуми, годишњи комплети марака у корицама, дечји оквири, магнети, каталози итд;
  • филателистички прибор.

cgv hrthrth rtrt rt zrtrtrt rtr

sr_RS