Контакт

РЈ „Србијамарка”
Таковска 2, 11000 Београд, ПАК: 135403
011 3063 260
rjsrbijamarka@jp.ptt.rs

Продавница „Филателија”
Таковска 7, 11000 Београд
011 3343 248
011 3063 241
filatelijaprodavnica@posta.rs

Филателистички шалтер у Главној пошти
Таковска 2, 11000 Београд
011 3210 135
filatelijasalter@posta.rs