Међународна година здравља биљака

108,00 RSD

Пригодна поштанска марка

Година издања: 2020

На залихама


Шифра производа: 801580 Категорије: , ,

Опис

Биљке су један од најважнијих фактора за опстанак живота на земљи. Kао извор кисеоника, сировина и хране за људе и живи свет, али и средина за скривање, размножавање и развиће многих животињских врста, биљке представљају неизоставан део, како водених, тако и копнених екосистема.

Здравље биљака је под константним утицајем многих биотичких и абиотичких фактора, са растућим негативним трендом. Значајан део негативних утицаја су природног порекла (болести, штеточине, природне катастрофе), међутим здравље биљака је највише нарушено под антропогеним утицајем. Интензивна међународна трговина и транспорт биљака и биљних производа, уз кретање људи, вишеструко су допринели глобалном ширењу постојећих, као и интродукцији нових болести и штеточина. Многи од ових штетних организама су инвазивне природе и доводе до епидемијских појава и катастрофалних губитака по здравље биља на ширем подручју, у релативно кратком временском периоду. Уз то, климатске промене су значајно угрозиле здравље и диверзитет биљног света, нарушавајући многе природне екосистеме, али и смањујући приносе и наносећи велике штете производњи хране. То је од нарочитог значаја за земље у развоју и тзв. земље трећег света, које су суочене са проблемом сиромаштва и глади.

Заштита здравља биљака је главни предуслов за сигурну будућност на планети. С аспекта здраве животне средине и очувања биодиверзитета, неопходно је освестити људе о широј примени неинвазивних еколошких метода очувања здравља биљака. С економског и друштвеног аспекта, заштита здравља биљака кроз одрживу пољопривредну производњу ће обезбедити основне изворе хране, али и допринети сузбијању сиромаштва и унапређењу квалитета животног стандарда, кроз развијање локалне и регионалне економије и тржишта.

Стручна сарадња: др Милана Митровић, научни саветник, Институт за заштиту биља и животну средину.

Уметничка реализација издања: Надежда Скочајић, академски графичар.

 

Повезани производи …