Европска заштита природе

124,00 RSD

Пригодна поштанска марка

Година издања: 2019

На залихама


Шифра производа: 861770 Категорије: , , ,

Опис

Специјални резерват природе „Ртањ”
Обухвата површину од готово 5.000 хектара са изузетним геолошким, геоморфолошким, биолошким, историјским и естетским вредностима, и стенама различите старости из периода палеозоика, мезозоика и кенозоика. Посебну вредност представља рељеф са купастим врхом Шиљак. Ртањ је станиште строго заштићеним врстама у флори Србије – српска рамонда, ртањска метвица, каћунак смрдљиви, каћун, мушки божур, алпска павит, планинска саса, велемун, кохова линцура. Станиште је изузетно ретке и ендемичне врсте Nepeta rtanjensis, а од лековитих врста издваја се и ртањски чај. На Ртњу обитава и 89 врста птица, а 20 регистрованих врста слепих мишева чини 2/3 од укупног броја у Србији. У водотоковима подножја планине Ртањ има аутохтоних врста риба (поточна пастрмка, поточна мрена, кркуша…), док су у Врмџанском језеру регистроване потпуно изоловане популације, интересантне са аспекта еволутивних промена. На основу Студије зашитите коју је урадио Завод за заштиту природе Србије, Специјални резерват природе „Ртањ”проглашен је за заштићено подрује прве категорије од међународног, националног, односно изузетног значаја.

мр Данко Јовић, Завод за заштиту природе Србије

Споменик природе „Борачки крш”
Обухвата површину од 68,22 хектара и представља остатке лавичне доме, настале надимањем густих маса киселе лаве, чији су делови временом еродовани па је тако створен препознатљив изглед овог подручја. Заједно са Гружанским језером чини IBA (Important Bird Area) подручје. На самом Кршу евидентирано је 79 врста птица – 21,9% укупног диверзитета птица у Србији, пре свега грабљивице – 11 врста (осичар, мишар…), ноћне грабљивице (буљина, шумска сова, утина…) и више десетина певачица овог подручја, (шумска шева, црногрла стрнадица и др.). Током средњег века Борачки крш је био важно утврђење и на њему је постојао град Борач. Остаци некадашњег утврђења, са црквом Св. Архангела Гаврила и старим гробљем у подножју, представљају архитектонско-петролошке објекте геонаслеђа Србије, јер су изграђени од камена са Борачког крша. На основу Студије зашитите коју је урадио Завод за заштиту природе Србије Споменик природе „Борачки крш“ проглашен је за заштићено подрује прве категорије од међународног, националног, односно изузетног значаја.

инг. геологије Мирјана Николић, Завод за заштиту природе Србије

Уметничка обрада марака: Мирослав Николић.

 

Повезани производи …